Angstbehandling
for børn og unge

BeCool (tidligere CoolKids)

Angstbehandling igennem terapeutiske forløb med fokus på angstforebyggelse og angsthåndtering for børn, unge og forældre!

Terapeutiske forløb

Fokus på angstforebyggelse og angsthåndtering for børn, unge og forældre

Symptomerne på angst hos børn og unge kan være mange, og de kan ofte være svære at skelne fra de udfordringer, man møder igennem et normalt børne- og ungdomsliv. Derfor taler jeg ofte med forældre, der er i tvivl, om deres børn adfærd kan skyldes angst. De har måske på fornemmelsen, at der er noget, der ikke er, som det skal være – men de har svært ved at sætte fingeren på, om der reelt er tale om angst. Dér kan jeg hjælpe!

Typiske problemer hos børn og unge med angst:

 • Social angst
 • Skoleværning/skole træthed
 • Spil online forbundet med store konflikter
 • Isolere sig fra sociale sammenhænge fx familien, venner og sport
 • Stress symptomer
 • Bange for at sove og være alene
 • Reaktioner på mobning på de sociale medier
 • Manglende selvværd og højt præstations niveau
 • OCD
 • Traume reaktion
 • Angstanfald
 • Overbekymringer og generel utryghed
 • Tegn på depression eller mistrivsel

Angstbehandling – Hvordan?

I besøger mig i min klinik i Vesterå, Aalborg. Her er trygge rammer, dialog og helhedssyn på barnet og den unge. Forløbet tager afsæt i de rammer og relationer som barnet og den unge dagligt omgiver sig med, og både barnet og familien vil lære at forebygge angsten – og at håndtere den, hvis den dukker op.

Mit angstbehandlings-forløb bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi, som er evidensbaseret angst behandling med veldokumenterede resultater. I kognitiv adfærdsterapi er fokus på sammenhængen mellem tanker, følelser og (krops)reaktioner.

Hvad betyder det i praksis?

Her er der opmærksomhed på dine tanker og de bagvedliggende overbevisninger, som er styrende for dine følelsesmæssige reaktioner og derved, hvordan du reagerer i situationen.

Når du reagerer i en situation, er det ikke nødvendigvis selve situationen, der er årsag til din reaktion, men det er derimod din personlige fortolkning af det som sker. Og er din tolkning af situationen styret af negative og frygtsomme overbevisninger, er det ofte med angst til følge.

 

Jeg anvender de evidens og effektive angsthåndteringsmanualer fra BeCool (tidligere CoolKids), som en del af angsthåndteringsforløbet. I et angsthåndteringsforløb introducerer jeg børn, unge og jer som forældre til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids / BeCool’s manualer bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og er særligt udviklet til børn og unge i aldersgruppen 4-7 år, Mini Cool Kids og Cool Kids i alderen 7-12 år, samt Chilled, som er udviklet til unge i aldersgruppen 13-17 år.

CoolKids og Chilled

Videnskabeligt evidensbaseret og effektivt
angsthåndteringsmateriale til børn og unge.

Manualerne er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet.

Dokumenteret effekt

80% var uden behandlingskrævende angstproblemer et år efter afsluttet behandling

CoolKids og Chilled er velafprøvede angsthåndteringsmanualermed dokumenteret effekt. Undersøgelser fra et af de førende universiteter i Sidney har vist, at 80% af alle børn og unge, der har gennemgået et forløb med udgangspunkt i manualerne, var udenbehandlingskrævende angstproblemer et år efter behandlingen var afsluttet.

 

Angstklinikken på Aarhus Universitet har siden 2009 brugt manualerne med tilsvarende gode resultater. Udover markant mindre angst havde børnene og de unge opbygget større selvværd, lyst til at genoptage skole og fritidsaktiviteter, og de havde et mere positivt selvbillede.

Hvad er formålet med angstbehandling?

Det primære mål for et angstbehandling hos Mette Kirstine er, at dit barn/unge lære nye færdigheder og praktiske måder at håndtere angsten på. Det handler om at styrke barnet eller den unge i at genfinde et stærkt og modigt syn på sig selv og se muligheder frem for begrænsninger.

For jer som forældre lærer I et fælles sprog, som kan styrke jer i situationer, hvor I før oplevede tvivl og måske ligefrem magtesløshed. Mest af alt er forløbet meget praksisnært og nemt at gå til i hverdagen. Dog er det vigtigt, at I som familie lægger nogle kræfter i at få trænet og øvet hjemme med de nye færdigheder.

Mette Kirstines angstbehandlings-forløb “step by step”

 • I bliver klogere på, hvad angst er. Vi undersøger sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og reaktioner.
 • I vejledes i metoder til at opdage og registrere svære tanker og følelser.
 • Vi træner i realistisk tænkning, så dit barn/ung øver sig i at kunne skelne mellem katastrofetanker og realistiske tænkning.
 • Vi arbejder med motivation og belønning.
 • Vi arbejder med metoder, der gør det nemmere for dit barn at møde og overvinde angst og bekymring.
 • Vi arbejder med ”Se frygten i øjnene”- som er en gradvis eksponering af angst og bekymringstanker, men som barnet/unge lærer at håndtere i praktiske øvelser.
 • Der arbejdes med mindfullness øvelser undervej i forløbet.
 • Vi laver fælles familieøvelser – I finder et fælles familie-sprog.
 • Vi træner selvsikker adfærd og selvværd, styrker fokus på ressourser hos barnet/unge helt konkret med praktiske øvelser.
 • Til sidst i forløbet evaluerer vi og lægger en realistisk plan for barnet/unge og jer som familie.

Kontakt mig

Vejen til vedvarende forandring

Ring på (+45) 30 25 39 10

Behandlinger

Få den bedste hjælp til dit barn/unge menneske

Jeg tilbyder en række forskellige behandlingsformer. Er du i tvivl omkring, hvilken behandling, der er den rette til dit barn? Send en e-mail på kontakt@mettekirstine.dk eller ring på 30 25 39 10 eller og lad og tage en uforpligtende snak omkring, hvordan jeg kan hjælpe dit barn/unge menneske på rette spor.

BeCool (tidligere CoolKids) terapeutisk forløb med fokus på angstforebyggelse og angsthåndtering for børn, unge og forældre.

Børn og unge er gode til at modtage hypnose, da de er gode til at forestille sig ting, og til at følge med i en god hypnose-historiefortælling.

Coaching kan være det rigtige til de børn, som ikke behøver terapi eller psykolog, men som kæmper med almindelige, menneskelige udfordringer. 

Ved hypnose udnytter man, at underbevidstheden åbner sig, så vi sammen kan fjerne de negative billeder og lægge de positive ind.