Håndends energi forside foto

Læsning af håndens energi

                         slide-gram-slot            

                                                               H Å N D E N   L Y V E R   A L D R I G!        

Jeg læser din energi via de symboler, tal  og farver der vises i dine hænder.

Jeg lærer dig, at bruge farvernes energi til at styrke dine fokuspunkter. Jeg arbejder meget med farverne, som har en stor betydning og sammenhæng i vores selvopfattelse.

Blindtegningen fortæller med et øjebliksbillede, hvordan du trives lige nu. Med et nyt syn på din fortid og hvad der sker i dit liv lige nu, kan du aktivt og positivt gå din fremtid i møde. Måske er det netop det løft, som du mangler for at komme videre. En blindtegning vil derfor medvirke til en større selvforståelse.

Hvad kan en energi læsning vise:

  • Din personlighed
  • Dine ressourcer og evner
  • Dit livs tema – her og nu.
  • Din livssituation
  • Aktuelle forandringer
  • Hvordan du bedst kan udnytte dine muligheder.
  • Hvordan du bedst kan udnytte dine kompetencer.

F A R V E R N E S  B E T Y D N I N G

Nye tider – Nye metoder…… Jeg læser håndens energi og farver ud fra MEK – en metode der er blevet til ud fra min naturlige nysgerrighed og appetit på livet.